Menu

Z przyjemnością informujemy, że Agricola Invest Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu:
Nowatorska technologia produkcji innowacyjnych ekologicznych mat termoizolacyjnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym; nr projektu: WND-POIG.04.04.00-10-071/13.
W wyniku realizacji inwestycji w ofercie firmy od dnia 01-03-2016 dostępna jest:
Innowacyjna ekologiczna mata termoizolacyjna.